DANE KREDYTOBIORCY:

 

IMIĘ I NAZWISKO

PESEL

SERIA I NR DOWODU OSOBISTEGO(DATA WAŻNOŚCI DOWODU)

ADRES ZAMELDOWANIA, ADRES DO KORENSPONDENCJI

NR TELEFONÓW

DOCHÓD Z JAKIEGO TYTUŁU:

UMOWA O PRACĘ (DATA ZATRUDNIENIA, ZAJMOWANE STANOWISKO, DOCHÓD NETTO, NAZWA ZAKŁADU PRACY, ADRES ZAKŁADU, NIP, REGON, NR TELEFONU DO PRACY)

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (DATA ROZPOCZĘCIA , DOCHÓD NETTO, NAZWA FIRMY, ADRES, NIP, REGON)

EMERYTURA, DOCHÓD NETTO

RENTA, DOCHÓD NETTO

GOSOPODARSTWO ROLNE DATA ROZPOCZĘCIA DOCHÓD NETTO

 

DANE POZWALAJĄCE DO WYLICZENIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ:

WYKSZTAŁCENIE

STAN CYWILNY

 

DENE KREDYTU:

CENA TOWARU

ILOŚĆ RAT

 

 

Powyższe informacje w celu sprawdzenia zdolności kredytowej prosze przesyłać na adres:  biuro@ekopolmeble.pl